ISSN 2148 0087 تاقويم وقايع

Etiket: Anadolu

Batılı Devletlerin Anadolu Politikası

Muhammet YILDIZ Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Rize, Türkiye Anadolu hinterlandı, geçmişten geleceğe birçok medeniyetin varlığını sürdürdüğü önemli bir merkezdir. Büyük medeniyetlerin Anadolu coğrafyasındaki varlığı bir yandan stratejik, diğer yandan da yaşam koşullarının zenginliğinden kaynaklanmaktadır. Babillerden Sümerlere, Bizans’tan Osmanlı’ya kadar birçok medeniyet bu topraklarda hayat bulmuştur.   Anadolu; Avrupa, Ortadoğu ve Kafkas Bölgelerine yakınlığıyla cazibe merkezidir. […]

Takvim-i Vekayi © 1831 - 2018 تاقويم وقايع