ISSN 2148 0087 تاقويم وقايع

Etiket: Türkiye

Amerika ve Rusya Denkleminde Türkiye

Mehmet ŞAHİN; Muhammet YILDIZ   Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Rize, Türkiye   Kısa süreli ve dar bir alan içinden olayları değerlendirmek genelde yanıltıcı olur. Ülkelerarası ilişkileri değerlendirirken özellikle güçlü ülkelerin faaliyetlerini analiz etmek gerekir. Küresel düzen içinde enerji, din ve demografik kavramlar üzerinde yürüyen bu sistem, gelecekte kurulacak yeni dünya düzeninin de kilit anahtarı olacaktır. […]

Takvim-i Vekayi © 1831 - 2018 تاقويم وقايع