ISSN: 2148-0087

Endeksli (Indexed)

Yılda iki sayı (Biannually)

Hakemli (Peer-reviewed)

Takvim-i Vekayi (تقويم وقايع) bilimsel yayın yapan hakemli ve akademik bir dergidir. Birinci sayısı 25 Cemâziyelevvel 1247’de (1 Kasım 1831) Türkçe olarak Sahaflar Şeyhizâde Esad Efendi tarafından halkı devlet işleri ile ilgili bilgilendirmek amacıyla yayımlanmıştır. Günümüzde Takvim-i Vekayi’nin anısını yaşatmak ve bilime kazandırmak adına yeniden yayımlanmaktadır. 

Editöre mektup, rapor, günlük makale vb. tarzı yayınlarınız için en geç 1 hafta; akademik bilimsel yayınlarınız için en geç 1 ay içinde kabul, ret veya düzeltme olarak cevap verilir. Kabul edilen yayın online olarak 1 hafta içerisinde basılır (Gelecek sayı olarak). Yazarlardan makalelerin yayımlanması için herhangi bir ücret talep edilmez. Makaleler intihal programları (intihal.net, Ithenticate, Turnitin vb.) aracılığıyla değerlendirilir. Makaleler açık erişimlidir. Sınırlı olmamakla birlikte aşağıdaki alanlarda çalışmalar kabul edilmektedir.  

  • Tarih
  • Bilim Tarihi
  • Politika
  • Güncel Tarih
  • Eğitim ve Öğretim
  • Sosyal Bilimler
  • Popüler Bilimler vb.

 

Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. 
Her hakkı saklıdır.

Duyurular